News

'Niemand Echt Niemand vindt dit leuk'

Een essay over de huidige beeldcultuur en zijn consument

An essay about the contemporary visual culture and its consumer

- Simone Peelen

® Copyright 2017 Simone Peelen